BOING! :) ... Pekdar! :)
...
...
Nowości! Amiga - Recenzje i opisy programów, sprzętu, gier i inne... Astronomia to świetne hobby! Engine3D - Quake, Doom II, Descent I, II, FreeSpaces, Heretic... itd. Informatyka - 1011000101001 Krótkofalarstwo - Jak mnie wciągło...=:) Gościli... Linux Debian m68k - Opis instalacji, moje boje itp. =:) Linki do ciekawych stron Macintosh - Udawany Jabol, opisy gier i programów Packet Radio - Amatroska sieć Krótkofalarska


Wspierane systemy:  Amiga OS4.1Data i czas utworzenia: 2011-05-14  09:11:24
tytuł: AmigaOS 4.1u2 Classic Beta - ARCHIWUM

napis


Artykuł jest przestarzały i ma status ARCHIWALNY. Pełny i aktualny opis znajduje się tutaj.


Od dnia, w którym wydano Amiga OS4.0 dla Amig klasycznych i jednej jedynej aktualizacji jaka dla niego ukazała się, minęło już kilka lat. Wielu zwątpiło czy jeszcze kiedykolwiek dla Amigi klasycznej ukaże się nowsza wersja tego systemu, zwątpiłem i ja. Gdy Hyperion Entertiment ogłosił publicznie że kolejna wersja systemu ukaże się dla Amig klasycznych, poczułem ogromną radość. Moja leciwa Amiga 4000D po raz trzeci otrzyma młodość. Niedługo po tej informacji dołączyłem do zespołu betatesterów systemu OS4.1update2 Classic - Hyperion Entertiment i tutaj zstępuje zasłona w postaci podpisanego przeze mnie NDA a więc przejdźmy do ciekawszej części artykułu opisującego proces instalacji nowego systemu Amiga OS 4.1u2 Classic.

Proszę zauważyć że gdy powstawał ten artykuł, systemu jeszcze nie ma w sprzedaży, zatem mogą wkraść się malutkie różnice między dostępnym wydaniem w sprzedaży (gdy już ukaże się) a moją wersją instalacyjną beta.

Proszę również zwrócić uwagę że poniższy opis został oparty o oryginalną instrukcję instalacji dołączoną do systemu oraz następującą konfigurację sprzętową mojej Amigi 4000D w obudowie Tower Micronic, PowerPC 604e/333 MHz, 68060/50 MHz, pamięć 128 MB/60 ns na karcie PPC, Mediator 4000D, Voodoo 5500 PCI, Realtek RTL8029(AS) 10 Mbit/s Ethernet Card, Creative Sound Blaster 128 PCI (Ensoniq ES 1373 Audio PCI - pod AmigaOS 4), Deneb USB Zorro III/III Card, HDD 36,4 GB Ultra Wide SCSI - SCA, HP Streamer DAT 24 SCSI II, CD-ROM Pionieer SCSI II, CDRW Sony 52x IDE, Segate 40 GB IDE HDD, Flop HD, TV LCD - Philips 220TW, PS2M (Aminet).
Nie gwarantuje że na Twojej konfiguracji przedstawiony opis zadziała. Informuję również że nie biorę odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub inne zdarzenia, wpływające negatywnie na Twoje dane czy Twoją Amigę i/lub sprzętu do niej podłączonego. Wszystko co robisz, wykonujesz na własną odpowiedzialność.


Wymagania sprzętowe
Zanim przystąpimy do instalacji należy spełnić zalecane wymagania sprzętowe Amigi dla nowego systemu, które są następujące:
 • Amiga 1200 lub 3/4000(D)(T)
 • Cyberstorm PPC lub Blizzard PPC z minimum 128MB pamięci RAM
 • Prometheus/Firestorm lub Mediator PCI z kompatybilną kartą graficzną Voodoo lub Radeon PCI
 • Karta sieciowa PCI oparta na układzie RTL8029
 • Dysk Twardy SCSI podłączony do Cyberstorm PPC (zalecane) lub Dysk IDE podłączony do wewnętrznego kontrolera IDE lub poprzez adapter IDEFix lub podłączony poprzez kontroler FastATA
 • CD-ROM SCSI lub IDE
 • Stacja dyskietek 880K
Opcjonalnie zalecane:
 • Silicon Image PCI PATA/SATA card (SATA - Silicon Image 3113, 3114 lub 3512 chipset lub IDE - Silicon Image 0680), dla szybszej obsługi dysków IDE niż wbudowany kontroler IDE. Zwróć uwagę na kompatybilność zasilania (napięcia) aby stosowna karta mogła zadziałać.
 • Zalecana karta pamięci ZorRAM 128MB lub 256MB (tylko Amigi 3/4000)
 • Karta dźwiękowa ESS Solo 1 na układzie ESS 1969
 • Deneb USB
Nowością jest obsługa natywna FastATA firmy Elbox. Jestem pewien że ta informacja ucieszy wielu posiadaczy tego kontrolera. Nie jest to bez znaczenia gdyż poprzez ten kontroler, dysk jak i cały system będzie pracował szybciej. Szczególne znaczenie ma to w przypadku korzystania z pamięci wirtualnej, zwiększając jej wydajność kilku krotnie w porównaniu do standardowego wbudowanego kontrolera IDE Amigi.

W przypadku kart ZoRAM proszę zauważyć że dostępna pamięć tych kart jest obsługiwana przez system automatycznie i zawsze jako SWAP. Nadmienię że w nowym systemie dostęp do pamięci karty ZoRAM jest realizowany bez wsparcia DMA. Niestety przekłada się to na 100%-tową zajętość procesora podczas wykonywania operacji na pamięci tej karty. Jakkolwiek mieć dodatkowe 128MB lub 256MB pamięci bez DMA a nie mieć jej wcale szczególnie w przypadku Amigi 4000... myślę że wnioski i odpowiedź nasuwają się same.


Przygotowanie do instalacji
Zanim przystąpimy do właściwej instalacji, jest kilka spraw, które bezwzględnie powinniśmy wykonać. Proszę aby uważnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami.
 • Nowy system należy zainstalować na czystej partycji. Instalacja na istniejący system OS4.0 Classic nie powiedzie się. A jeżeli uda się to jest wielce prawdopodobne że będzie działać nie stabilnie. Zastanów się ile miejsca chcesz przeznaczyć na system i czy wystarczy na przyszłość?
 • Bardzo ważne jest aby Twoja Amiga była sprzętowo w 100% sprawna. Od tego zależy powodzenie instalacji jak i stabilność pracy systemu. Sprawdź czy działa stacja dyskietek i czy Amiga uruchamia się z niej. Sprawdź czy CD-ROM funkcjonuje bez zastrzeżeń i czy czyta dane z płyt bez zakłóceń. Sprawdź czy karta PPC jest odpowiednio chłodzona, najczęstszą przyczyną nieudanej instalacji systemu jest przegrzana karta.
 • Zaleca się aby wielkość partycji dla systemu nie przekraczała rozmiaru 2GB jak i jej umiejscowienie na dysku, znajdowało się w obszarze pierwszych 2GB. Z doświadczenia wiem że na partycję systemową dla nowego systemu wystarczy wielkość 900MB.
 • Jakiekolwiek działania mające na celu wyjęcie elektroniki z Amigi, wykonaj z bardzo dużą ostrożnością. Zwróć uwagę na niebezpieczeństwa elektrostatyczne.
 • Jeżeli posiadasz kartę Flash (np. Deneb, eFlash4000 lub KickFlash OS4), usuń ją na czas instalacji nowego systemu. Ważne jest aby wykluczyć możliwą przyczynę problemu podczas instalacji nowego systemu. Powinieneś zwrócić również uwagę na to co znajduje się w pamięci karty i co może powodować problemy przy uruchamianiu nowego systemu. Przykładowo, karta Deneb jest domyślnie obsługiwana przez system, jakkolwiek ważne jest aby w jej pamięci Flash nie znajdowały się jakiekolwiek moduły systemu OS3.9, które będąc ładowane podczas uruchamiania Amigi, zakłócają lub nawet uniemożliwiają pracę nowego systemu. Zwróć uwagę na informacje zawarte w dokumentacji karty, jak należy skonfigurować ją poprawnie do pracy z nowym systemem.
 • Jeżeli używasz dwóch kart graficznych, zaleca się, aby na czas instalacji systemu usunąć jedną z kart. Jakkolwiek możliwe jest że w niektórych przypadkach, instalacja systemu przebiegnie bez problemu przy użyciu dwóch kart graficznych.
Zalecana konfiguracja zworek Mediatora
Aby instalacja systemu mogła przebiec bez problemów, zalecana jest następująca konfiguracja zworek dla mostków PCI Mediator zależnie od posiadanego modelu Amigi:

Mediator 1200 (wszystkie wersje)
MEMORY SIZE: 8MB WINDOW
WAIT: CLOSED
CONFIG: OPEN

Mediator 4000 (wszystkie wersje)
WINSIZE: CLOSED dla Radeon-a 256MB, OPEN dla Voodoo 3/4/5 i Radeon 64MB/128MB
MASTER: CLOSED
SWAP CONFIG: CLOSED

Jeżeli masz problemy z niektórymi kartami Zorro aby AutoConfig mógł je poprawnie zaadresować. Karty te próbują skonfigurować się powyżej adresu 0x7FFFFFFF. Spróbuj zmienić kolejność kart w slotach Zorro lub zmienić konfigurację ustawienia zworki SWAP CONFIG, to może pomóc.


Zalecana kolejność kart PCI w Mediatorze
Dla Mediator-a PCI A1200:
PCI1 - Karta graficzna
PCI2 - Realtek 8029
PCI3 - Karta dźwiękowa
PCI4 - Kontroler SATA

Dla Mediator-a 4000, 4000Di:
PCI1 - Realtek 8029
PCI2 - Karta graficzna
PCI3 - Karta dźwiękowa
PCI4 - Kontroler SATA


Pozostałe działania
1. Wejdź do menu ustawień karty PPC (przytrzymaj klawisz ESC podczas startu Amigi) i upewnij się że opcja MapROM jest ustawiona na OFF. Zaleca się również aby pamięci ustawić na 70ns.
2. Jeżeli posiadasz adapter IDEFix lub kontroler FastATA, upewnij się że dysk i CD-ROM są podłączone do pierwszego portu. Zwróć uwagę na konfigurację zworek! (Master/Slave urządzeń). Zazwyczaj dysk twardy pracuje jako urządzenie Master a CD-ROM jako Slave na tym samym porcie.
3. KOPIA ZAPASOWA danych. Koniecznie wykonaj ją. Zawsze istnieje ryzyko utraty zgromadzonych danych.
4. Zbyt wysoka temperatura, która pojawia się podczas użytkowania systemu, destabilizuje pracę systemu. Sprawdź koniecznie czy Twój procesor PPC ma odpowiednie chłodzenie i czy wentylator obraca się. Najczęściej temperatura przekracza wartości dopuszczalne bo wentylator chłodzący procesor, zatarł się i przestał obracać.
5. Upewnij się czy Twój sprzęt zainstalowany w Amidze, znajduje się na liście kompatybilnego sprzętu. Jeżeli nie, usuń go aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia problemu podczas instalacji systemu.

Jeżeli wypełniłeś wszystkie wyżej wymienione warunki i spełniłeś zalecenia, jesteś gotowy do instalacji systemu Amiga OS 4.1 update 2 Classic.


Uruchomienie Instalacji
Praktycznie istnieją dwie procedury uruchomienia instalacji systemu zależnie od posiadanej konfiguracji sprzętowej Amigi.

Dla Amigi 1200 i Amigi 4000 z CD-ROMu IDE, jeżeli nie ma oryginalnej dyskietki startującej, należy utworzyć. Włóż płytę z systemem do CD-ROMu, dwukliknij w ikonę AmigaOS 4.1 Update 2 i w nowym oknie uruchom "Make_Bootfloppy".
Włóż do stacji dyskietek dyskietkę startującą. Płytę CD z systemem do CD-ROMu i wyłącz Amigę. Odczekaj około 15 sekund po czym włącz Amigę.


Dla Amigi 4000 z CD-ROMem SCSI
Płyta CD systemu AmigaOS4.1u2C umożliwia start instalacji bez stosowania dyskietki startującej. Aby to wykonać musisz wejść do menu ustawień karty Cyberstorm PPC i ustawić następujące opcje dla Twojego napędu CD-ROM:

CDRom Boot
CD Boot Priority 5
CD Device Name: CD0

Konfiguracja CD-ROMu SCSI

Przykładowa konfiguracja mojego CD-RomuPo zainicjowaniu wybranej procedury startującej, powinieneś zauważyć że:

1. System startuje z dyskietki po raz pierwszy. Po kilku sekundach nastąpi restart po czym Amiga ponownie uruchomi się z dyskietki i po kilku(nastu) sekundach system rozpocznie ładowanie danych z CD-ROMu. W przypadku startu z CD-ROMu SCSI (Amiga 3/4000) nastąpi tylko jeden restart Amigi. Od tego momentu dalszy proces instalacji systemu dla Amigi 1200 jak i 3/4000 jest już praktycznie identyczny z drobnymi wyjątkami. Zauważysz że po kilku(nastu) sekundach nastąpi restart. Ekran zamigota różnymi barwami to znaczy że wykonuje się inicjalizacja kickstartu i modułów w pamięci Amigi.

2. Po inicjalizacji kickstartu i modułów, CD-ROM rozpocznie ładowanie danych. Po kilku sekundach naszym oczom ukaże się mała niespodzianka. Umila oko na czas ładowania pozostałych danych niezbędnych do uruchomienia instalatora systemu.

CO MOŻE PÓJŚĆ ŹLE
1. Jeżeli nie dotarłeś do tego momentu tzn. że coś poszło źle. Jeżeli stacja dyskietek nie wystartowała z dyskietki, prawdopodobnie kabel zasilania lub taśma jest odłączona lub co gorsza, stacja dyskietek jest uszkodzona. Oczywiście możliwe że dyskietka startująca jest uszkodzona. Płyta CD z systemem zawiera program do utworzenia dyskietki startującej. Aby to wykonać musisz uruchomić OS3.x lub OS4.0.
Możliwe że, któraś z partycji posiada priorytet startu większy od CD-ROMu. W tym przypadku wejdź do Early Startup Menu i wyłącz partycję o wyższym priorytecie lub zaznacz na liście urządzeń startujących CD-ROM i kliknij w Boot.

2. Jeżeli CD-ROM nie rozkręca się i nie startuje oprogramowanie, lub system zatrzymał się po pierwszym restarcie, możliwe że Twój CD-ROM jest zbyt wolny dla procesu startu. Jeżeli posiadasz możliwość wyświetlenia obrazu z natywnych portów wideo Amigi, powinieneś sprawdzić czy nie wyświetla się requester z prośbą o włożenie płyty CD do napędu CD-ROM. W tym przypadku wysuń płytę CD i wsuń z powrotem. To najczęściej rozwiązuje problem.

3. Jeżeli Twoja Amiga 4000 posiada kontroler FastATA 4000, wyjmij go. Na mojej konfiguracji ten kontroler uniemożliwia zainstalowanie i uruchomienie systemu AmigaOS 4.1. Mimo wszelkich starań nie udało mi się zmusić do współpracy systemu z tym kontrolerem.

4. Jeżeli po drugim restarcie (po inicjalizacji kernela i modułów) pojawiło się okno shell-a (AmigaDOS), to znaczy że jest to prawdopodobnie ten sam problem, o którym wspomniano w punkcie 2. Spróbuj wysunąć płytę CD i wsunąć z powrotem, następnie przyciśnij klawisze CTRL-Amiga-Amiga aby zrestartować Amigę.
Konfiguracja CD-ROMu SCSIMożliwe że system próbuje uruchomić się z partycji na której znajduje się AmigaOS3.x. Wpisz polecenie "version" aby sprawdzić wersję kickstartu. Jeżeli polecenie zwróci "53.x" to znaczy, że uruchamiasz AmigaOS4. W tej sytuacji trzeba zresetować Amigę i wejść do Early Startup Menu przytrzymując oba przyciski myszki. W ESM upewnij się że Amiga startuje z urządzenia CD0. Po jakimś czasie powinno ukazać się kwadratowe menu z możliwościami wstępnej konfiguracji. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, jesteś gotowy aby przejść do właściwej instalacji systemu.

Warto wspomnieć że istnieje możliwość uruchomienia instalacji systemu klikając w ikonę "Start Installation from AmigaOS3.x" z płyty CD pod uruchomionym systemem OS3.x. Jakkolwiek nie ma gwarancji że to się uda. U mnie nie działa.


Instalacja Systemu
Uruchomiliśmy instalator systemu następnie w menu wstępnej konfiguracji klikamy na "Set the Location and Keymap...".
Preferencje LocaliPreferencje Locali posiadają trzy zakładki lub strony: Języki (Languages), Kraj (Country) oraz Strefa czasowa (Time Zone). Zakładka Języki umożliwia dodanie dowolnych języków do listy preferowanych. Wybierz te które chcesz używać klikając w ich nazwy. Jeżeli pomyliłeś się, kliknij w przycisk "Wyczyść listę języków" (Clear Languages) i rozpocznij od nowa. Lista preferowanych określa jakiego języka powinien używać Workbench i oprogramowanie. Dla każdego uruchamianego programu, system spróbuje odnaleźć stosowny język rozpoczynając od pierwszego na liście preferowanych.

Zakładka "Kraj" (Country) umożliwia poprawną identyfikację Twojego kraju. Zauważ że licencja udzielona na system, precyzuje aby ustawić właściwy kraj w którym znajdujesz się (rezydujesz). Złe ustawienie, może być sprzeczne z warunkami licencji. Zakładka "Strefa czasowa" (Time Zone) umożliwia ustawienie właściwej strefy czasowej dla Twojej lokalizacji. Jeżeli dokonałeś właściwej konfiguracji, kliknij w przycisk "Użyj" (Use). Zauważ że wybrana konfiguracja określa domyślną konfigurację językową zainstalowanego systemu.


Preferencje InputKonfiguracja klawiatury i preferencji Input
W następnym requesterze skonfigurujesz preferencje Input systemu. Kliknij w "Proceed" aby otworzyć edytor preferencji. Okno jest podzielone na dwie części: W pierwszej połowie konfigurujesz preferencje dla myszki a w drugiej (poniżej) dla klawiatury. Suwak na samej górze determinuje prędkość przesuwania kursora myszki na ekranie. Ustaw według swoich upodobań. Ustawienie poniżej dotyczy tych myszek, które posiadają rolkę w środkowym przycisku myszki. Generalnie im wyższa wartość tym szybciej działa skrolowanie rolką. Ostatnią z ważniejszych opcji jest ustawienie czasu odstępu pomiędzy "dwuklikiem" lewego przycisku myszki. Warto przetestować to aby lepiej dopasować działanie do swoich upodobań. Pozostałe ustawienia wydają się być intuicyjne więc pominę ich opisywanie. Jeżeli używasz oryginalnej klawiatury Amigi, upewnij się aby opcja "Amiga keyboard" była włączona. Jeżeli używasz innej klawiatury np. PC lub MAC poprzez jakiś adapter, wyłącz opcję "Amiga keyboard". Opcja ta jest wykorzystywana aby obsługiwać np. klawisz PageUp na klawiaturze PC.

Workbench instalatoraWybierz układ klawiatury odpowiedni dla Twoich potrzeb, ja wybrałem Polish (USA) ISO-8859-2. Po zainstalowaniu systemu koniecznie przetestuj układ, który wybrałeś z polskimi znakami. Jeżeli ukończyłeś konfigurację preferencji Input, kliknij w "Użyj" (Use). Zauważ że konfiguracja którą wybrałeś zostanie zastosowana w systemie jako domyślna tuż po instalacji.

Po chwili powinieneś zobaczyć Workbench AmigaOS 4.1.


Uruchomienie Instalacji
Po załadowaniu Workbencha, zobaczysz kilka(naście) ikon w zależności od Twojej konfiguracji dysku. Jeżeli są na nim jakieś partycje utworzone pod AmigaOS3.x, zobaczysz je na blacie i będą dostępne. Na dole ekranu załadowany jest AmiDoc, domyślnie dostępnych jest kilka programów. Na razie zignoruj AmiDoc-a i uruchom instalator klikając w ikonę "AmigaOS4.1-Installation". Pojawi się okno z prośbą o chwilę cierpliwości, ładowanie danych z CD-ROM-u może trochę zająć. Po kilku(nastu) sekundach pojawi się informacja wprowadzająca. Zauważ że na dole okna dostępne są trzy przyciski: Previous, Next i Cancel. W każdej chwili możesz anulować proces instalacji klikając w przycisk Cancel. Po przeczytaniu informacji zawartych na wstępie, kliknij w przycisk Next.

License Agreement
Licencja EULA użytkownika AmigaOS 4.1 określająca i precyzująca warunki użytkowania systemu. Zaznaczamy że godzimy się na jej warunki (innej opcji nie ma ;)) i klikamy Next.
Instalator - model Amigi
Wybór modelu
Na tej stronie należy wybrać model Amigi na jakim jest instalowany system. Instalator sam powinien poprawnie rozpoznać Twój model Amigi. Jeżeli tak nie jest, zaznacz właściwy. Jeżeli źle wybierzesz, system po instalacji może nie być w pełni funkcjonalny lub w ogóle nie uruchomi się. Wybierz właściwy. Klikamy w Next.

Przygotowanie dysku
Ten etap jest nieco trudniejszy i wymaga uwagi jeżeli na Twoim dysku nie ma jeszcze przygotowanej partycji dla systemu. Klikając w przycisk Media Toolbox uruchomisz narzędzie do przygotowania dysku/partycji do pracy z systemem. Jak już wcześniej wspomniałem, system musi zostać zainstalowany na pustym dysku lub partycji. Ważne jest aby bardzo uważnie i ostrożnie przystąpić do zakładania partycji na dysku. Zauważ że dla systemu operacyjnego wymagany jest podsystem plików, który potrafi obsłużyć nazwy plików o długości przekraczającej 30 znaków. Do wyboru mamy dwa podsystemy plików spełniające to kryterium: Instalator - Przygotowanie dysku SmartFileSystem oraz FastFileSystem. Oba te podsystemy są w wersji 68k aby zachować kompatybilność z systemem operacyjnym OS3.x. Jest to konieczne z uwagi na to że Amigi klasyczne po włączeniu zasilania uruchamiają się wpierw z systemu AmigaOS 3.x (3.0 lub 3.1) ładując dane w architekturze 68k. Teraz gdy już wiemy jakie są wymagania i jakie są zależności, możemy przejść do etapu partycjonowania dysku.

Partycjonowanie dysku
Konfiguracja dysku i partycji za pomocą Media Toolbox Media toolbox - Lista sterownikówPo uruchomieniu Media Toolbox, zobaczysz okno które zawiera listę dostępnych sterowników urządzeń masowych IDE/SCSI w Twoim systemie. Wybierz sterownik dysku na którym ma być utworzona partycja systemowa i SWAP. Najczęściej jest to scsi.device jeżeli korzystasz z dysku IDE (przyp. A1200) lub cybppc.device gdy z dysku SCSI (przyp. A4000). Kliknij w nazwę wybranego sterownika i w Rozpocznij aby przejść do okna głównego programu. Jeżeli włączyłeś tryb expert, przeczytaj ostrzeżenie i potwierdź requester (OK). Jeżeli pojawił się (nie musi) requester "Automatyczne dopasowanie", kliknij w przysik "Tak (sugerowana odpowiedź)".

Media toolbox - Lista dyskówGłówne okno wylistuje wszystkie dostępne dyski. Wybierz dysk do konfiguracji. Dysk może posiadać trzy statusy Gotowy, Nie zainstalowany lub Nie obsługiwany. Jeżeli posiada status Nieobsługiwany, jest to najprawdopodobniej napęd CD-ROM. Jeżeli dysk wyświetli komunikat Nie zainstalowany, kliknij w przycisk Zainstaluj. Jeżeli dysk posiada partycje systemu OS3.x możliwe że będzie konieczne skorzystanie z opcji Edytuj RDB/Zainstaluj ponownie.... UWAGA!: Przeinstalowanie RDB jak również przekonfigurowanie istniejących partycji dysku może doprowadzić do utraty danych na nim zawartych. Wykonaj zapasową kopię danych zanim przystąpisz do partycjonowania dysku. Jeżeli chcesz zachować istniejące partycje na dysku, nie wykonuj żadnych operacji na RDB dysku. Partycje których rozmiaru nie zmieniasz lub nie przenosisz w inne miejsce, nie zostaną naruszone a dane na nich powinny zostać zachowane jednak nikt nie daje gwarancji że tak się stanie.
Media toolbox - Edycja RDB lub reinstalacja dysku

Instalacja/Reinstalacja dysku
Za pierwszym razem okno do instalacji dysku może nieco przytłaczać, nie przejmuj się tym, wystarczy że klikniesz w przycisk Instaluj/Odczytaj konfigurację... i to wszystko. Większość z dostępnych pól jest tylko informacyjna. Sprawdź ( na dole okna) opcje Flagi jednostki i ustal czy jest poprawna. Kliknij w OK - Akceptuj zmiany aby zamknąć okno.

Edycja partycji i systemu plików
W oknie listy wyboru dysków, kliknij w przycisk Edytuj partycje i systemy plików. Zobaczysz listę partycji (może być pusta jeżeli jest nowy dysk) i obok trzy przyciski (Dodaj partycję, Usuń partycję i Dodaj, Edytuj lub usuń systemy plików). Poniżej widać schematycznie dostępną wolną przestrzeń dysku do zagospodarowania.

Na tym etapie najprostszym sposobem przygotowania partycji jest załadowanie templatki. Templatka ta to predefiniowana konfiguracja dysku zawierająca niezbędne ustawienia dla partycji aby móc zainstalować i korzystać z systemu. Nie ma prostszego sposobu od zastosowania templatki. Jeżeli chcesz przygotować dysk własnoręcznie, przeczytaj opis poniżej. Jeżeli korzystasz z templatki, pomiń poniższy opis i przejdź do etapu Wybór celu.
Media toolbox - Lista partycji
Pierwszą czynnością jaką wykonamy to dodanie obsługiwanego systemu plików do dysku, FastFileSystem lub SmartFileSystem. Kliknij w przycisk Dodaj, Edytuj lub usuń systemy plików. Pojawi się okno zawierające zainstalowane systemy plików (może być puste, jeżeli nowy dysk). Dostępne są przyciski, kliknij w przycisk Dodaj nowy system plików aby dodać nowy system plików. Pojawi się requester, z katalogu L: wybierz plik FastFileSystem. Nie wybieraj czasem pliku FastFileSystem.kmod, który jest modułem dla Kickstartu! Kliknij w OK aby zamknąć requester. Pojawi się nowe okno. Generalnie zostaw wszystko tak jak jest ustawione z jednym wyjątkiem. W polu o nazwie DosType trzeba zmienić wartość istniejącą 444f5303 na 444f5307. Możesz również zmienić rozmiar bloku (klastra/sektora) z 1024 na 2048 lub zostawić domyślny. Kliknij w OK - akceptuj zmiany aby zamknąć okno.

Media toolbox - Dodawanie systemu plikówZauważ że instalujesz tylko ten system plików, który ma obsługiwać partycję startową (boot). Np. jeżeli chcesz korzystać z SmartFileSystem dla np. partycji DH1 i FastFileSystem dla partycji DH0 (systemowa/startująca) wtedy instalujesz tylko system plików FastFileSystem. Pozostałych nie trzeba.

Standardowo dla systemu przewidziane są trzy partycje. Systemowa (startująca), robocza (dane) i ostatnia partycja SWAP (pamięć wirtualna). Partycja SWAP nie jest wykorzystywana w trakcie instalacji systemu. Nie mniej należy ją przygotować aby później nie zmieniać całej konfiguracji dysku na nowo i ponownie instalować system.

Dodajmy partycję systemową. Klikamy w przycisk Dodaj partycję, utworzona zostanie pierwsza partycja o nazwie (zazwyczaj) DH0. Ustaw wielkość partycji na 1 lub 2 GB. Ja ustawiłem rozmiar na 1,1GB. Zauważ że system potrzebuje około 200MB wolnego miejsca na zainstalowanie nie licząc dodatkowego oprogramowania (Extras), lub takie które będzie pojawiać się podczas użytkowania.

Aby zmienić rozmiar partycji, złap za prawą strzałkę i przesuń ją w lewo lub w prawy tak aby ustawić rozmiar partycji na 1GB lub 2GB. Zwróć uwagę aby utworzona partycja znajdowała się na początku dysku w obszarze pierwszych 4GB. Domyślna nazwa urządzenia (partycji) to DH0, oczywiście jeśli chcesz, możesz zmienić jej nazwę na np.: FRED lub GIENIU, nie mniej powinieneś pamiętać aby nazwa była krótka. Pamiętaj że jest to nazwa urządzenia (Partycji), nie Volumenu.

Media toolbox - Edycja szczegółów partycji DH0 Upewnij się że zaznaczyłeś opcję Montuj autom. oraz Bootowalna. Kliknij w System plików/edycja szczegółów, pojawi się nowe okno. Wybierz Typ: Standardowy system plików, upewnij się że opcja Długie nazwy plików jest zaznaczona. Pozostałe opcje zostaw tak jak są domyślnie i kliknij w OK - akceptuj zmiany.
Domyślny priorytet bootowania dla utworzonej partycji to zero (0). Z reguły to wystarczy. Priorytet bootowania określa, która partycja zostanie w pierwszej kolejności uruchomiona. Stacja dyskietek ma priorytet 5, więc Kickstart wpierw rozpocznie próbę uruchomienia systemu od niej o ile włożono do niej dyskietkę bootującą. Podobna sytuacja ma zastosowanie dla napędu CD-ROM, który ma ustawiony priorytet bootowania 10.

Teraz, dodamy partycję SWAP. Kliknij w puste miejsce w obszarze tworzonych partycji i kliknij w Dodaj partycję. To spowoduje że przestrzeń zostanie wypełniona nową partycją. Ustaw jej rozmiar na 512MB lub 1GB. Więcej nie ma sensu. Zmień nazwę partycji na SWAP.
W końcu możesz zechcieć utworzyć kolejną partycję na dane lub do pracy. Utwórz ją w ten sam sposób jak pierwszą partycję lecz nie włączaj opcji Bootowalna. Na koniec kliknij w OK - akceptuj zmiany aby zamknąć okno edycji partycji dysku.

Formatowanie partycji Na liście dostępnych dysków, widać status Zmieniony obok nazwy dysku, który zmodyfikowaliśmy. Jeżeli klikniesz w Zapisz na dysku, nowe ustawienia zostaną zapisane na dysku. Ta operacja zniszczy dane jeżeli jakieś na dysku były. Jesteś pewien że masz kopię zapasową?
Na tym etapie, po wprowadzeniu zmian na dysku, Media Toolbox może zarządać restartu Amigi. Jeżeli tak się stanie, należy to wykonać i rozpocząć proces instalacji od nowa.

Jeżeli już wcześniej przygotowałeś partycję dla systemu, możesz sformatować ją teraz klikając w przycisk Format disk(s). Z listy dostępnych partycji wybierz właściwą (bądź ostrożny!) i sformatuj ją. Upewnij się że masz włączoną opcję Długie nazwy plików. Kliknij w Kontynuuj gdy jesteś gotowy.


Wybór celu
Na tej stronie wybierz partycję na której ma zostać zainstalowany system. Jeszcze raz przypominam że partycja ma być oczyszczona z danych lub najlepiej przygotowana i sformatowana nowa. Partycja ma znajdować się w obszarze pierwszych czterech gigabajtów. Minimalny wymagany rozmiar partycji to 200MB, zalecany to 1GB. Po wybraniu partycji na której ma zostać zainstalowany system, klikamy w Next.

Graphics setup
Instalator - Wybór karty graficznejNa tej stronie wstępnie konfigurujemy podsystem graficzny. W zależności o Twojej konfiguracji sprzęt Amigi, wybierz właściwe ustawienie. Ja posiadam mostek PCI Mediator oraz kartę graficzną Voodoo, więc wybieram Voodoo. Poniżej znajduje się opcja Include Boot VGA, jest to opcja kickstartu umożliwiająca wymuszenie używania trybu 31 kHz na standardowym wyjściu Amiga Video (AGA), aby zachować kompatybilność z monitorami VGA. To pozwala uniknąć sytuacji, w której na ekranie Twojego monitora pojawi się komunikat o braku synchronizacji lub sygnału Video. Ja używam monitora LCD z wbudowanym tunerem telewizyjnym, więc nie włączam tej opcji, gdyż mogę bez problemu wyświetlić natywne tryby 15 kHz mojej Amigi z portu Video RGB (AGA). Gdy ukończyłeś konfigurację podsystemu graficznego kliknij w Next.

Ustaw monitor oraz rozdzielczość odpowiadającą Twojemu monitorowi. Jaka powinna być wartość dla Twojego monitora, znajdziesz te informacje w instrukcji użytkownika Twojego monitora. Koniecznie sprawdź te informacje.


Wsparcie dla IDEFix oraz kontrolera SCSI CyberstormPPC
Instalator - Wsparcie dla IDEFix oraz kontrolera SCSI CyberstormPPCNa tej stronie konfigurujemy ustawienia dla kontrolera/adaptera IDE. Jeżeli posiadasz adapter IDEFix zainstalowany w Twojej Amidze, powinieneś włączyć tę opcję. Dzięki temu drugi port adaptera będzie dostępny po zainstalowaniu systemu. Zauważ że nic więcej nie trzeba i nie należy dopisywać do startup-sequence aby adapter IDEFix zadziałał prawidłowo.

Druga dostępna opcja dotyczy sterownika cybppc.device (kontroler UW-SCSI dostępny na karcie CyberstormPPC). Są dwa przypadki kiedy możesz chcieć wyłączyć tę opcję:
1. Jeżeli masz Amigę1200, możesz a nawet powinieneś wyłączyć tę opcję.
2. Jeżeli do Twojego CyberstormPPC nie ma podłączonego sprzętu SCSI, również możesz wyłączyć tę opcję.
Po dokonaniu wyboru, klikamy w Next


A1200 Floppy Fix
Niektóre Amigi 1200 wyprodukowane pod szyldem Amiga Technologies posiadały PC-towe stacje dyskietek, które nie zawsze były poprawnie identyfikowane przez system. Jeżeli ikona Twojej stacji dyskietek nie pojawia się na pulpicie gdy włożysz do niej dyskietkę, wtedy zaznacz opcję Load the floppy Fix. Instalator automatycznie spróbuje sam rozpoznać czy Twoja stacja dyskietek wymaga włączenia tej opcji czy nie. Z reguły domyślne ustawienie instalatora jest poprawne i można kliknąć w Next.

Base Page Access
Instalator - Konfiguracja Base Page AccessTo techniczne określenie opisujące pierwsze kilka tysięcy bajtów pamięci RAM Amigi. Zazwyczaj w obszarze tej pamięci przechowywane są dane dla programów, które potrzebą mieć dostęp. System ustawia zakres tej pamięci w tryb tylko do odczytu ze względów bezpieczeństwa tych danych a tym samym poprawy stabilności całego systemu. Jakiekolwiek inna próba dostępu do tego obszaru pamięci niż w trybie tylko do odczytu powoduje zawieszenie takiego programu.

Niestety niektóre programy oraz sterowniki urządzeń, które posiadają błędy jak np. sterownik kontrolera FastATA 4000 IDE. Uniemożliwia to korzystanie z tego kontrolera pod Amiga OS 4.1 Classic. Aby móc korzystać z programów i urządzeń wymagających dostępu do zastrzeżonego obszaru pamięci w trybie zapisu, należy włączyć opcję Enable base page access dla kernela systemu. Zauważ że jest to tylko doraźne rozwiązanie dla źle napisanych programów i sterowników urządzeń. Jedynym i właściwym rozwiązaniem tego problemu jest korzystanie z programów i sterowników urządzeń nie posiadających błędów. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe. Zauważ że włączenie tej opcji może wpłynąć negatywnie na stabilność systemu. Włącz tę opcję jeżeli naprawdę musisz. Jeżeli na podstawie powyższych informacji dokonałeś już wyboru, kliknij w Next.
Instalator - Podsumowanie instalacji

Podsumowanie Instalacji
W tym miejscu zebrano wszystkie Twoje wcześniejsze wybory. Jeżeli uważasz że na którymś etapie popełniłeś błąd, możesz wrócić i poprawić. Jeżeli uważasz że wszystko zostało dobrze ustawione, możesz kliknąć w przycisk Next. Zauważ że gdy już rozpocznie się instalacja, nie ma możliwości przerwania tego procesu. Możesz jedynie zresetować Amigę i w ten sposób przerwać proces kopiowania plików i rozpocząć wszystko od nowa.

Kopiowanie trochę potrwa zależnie od Twojej konfiguracji od 15 do 20min., zrób sobie drinka, kawę lub wetnij przekąskę. To na pewno umili czas spędzony w oczekiwaniu na zakończenie instalacji systemu.


Configuration Fix-up
Instalator - Configuration Fix-up Kiedy proces kopiowania plików na docelową partycję zostanie ukończony, ostatnim krokiem w instalacji systemu jest wstępne skonfigurowanie systemu zgodnie z Twoim wcześniej dokonanym wyborem. Proces ten jest kompletnie automatyczny, nie musisz nic robić, wystarczy zaczekać kilka sekund na jego ukończenie. Jeżeli cokolwiek pójdzie źle w czasie tego procesu, instalator wyświetli stosowny komunikat błędu. Sprawdź dział "Po instalacji / After the Installation" aby ustalić możliwą przyczynę problemu i jego rozwiązanie.

Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, instalator wyświetli informację Done. Click Next to continue, oczywiście zastosujemy się do tego zalecenia klikając w Next aby kontynuować i zakończyć instalację systemu.

GOTOWE!

Gratuluję. Zainstalowałeś AmigaOS 4.1 na swoim klasyku.

Instalator - instalacja ukończona

Następne czynności przeprowadzą cię przez kilka podstawowych kroków aby Twój system uruchomił się i działał prawidłowo. Wysuń dyskietkę startującą ze stacji dyskietek (jeżeli z niej uruchomiłeś proces instalacji) i wysuń płytę instalacyjną. Teraz wyłącz Amigę na 15 sekund. Ten krok jest potrzebny aby dokładnie wyczyścić pamięć Amigi.


Po instalacji

Włącz Amigę, uruchamianie systemu następuje w dwuch etapach. Pierwsze uruchomienie Amigi powoduje że wszystko startuje i jest wykonywane poprzez wbudowany Kickstart 68k. Sprawdzi on czy na partycji startującej znajduje się plik startup-sequence, który zawiera "bootloader" Kickstartu nowego systemu. Załaduje on nowy Kickstart do pamięci, zabezpieczy go przed nadpisaniem i uruchomi nowy Kickstart następnie całkowicie przełączy się na procesor PowerPC i zresetuje Amigę. Zauważ że ten jeden samodzielny restart jest potrzebny tylko w tedy gdy pierwszy raz włączysz Amigę. Każdy następny reset systemu nie wymaga dodatkowego restartu, wszystko jest "po staremu".

Po instalacji - Screenmode - dostępne tryby wyświetlania Gdy nowy kickstart rozpocznie ładowanie nowego systemu, zauważysz wzrost prędkości tego procesu. Po załadowaniu i uruchomieniu Workbencha, powinieneś wykonać jeszcze kilka czynności zależnie od tego jaką posiadasz konfigurację.

Pierwsze co chciałbyś zrobić to zapewne ustawić lepszą rozdzielczość ekranu. Jeżeli używasz AGA, instalator nie skopiował żadnego sterownika monitora do systemu. Otwórz partycję systemową, następnie katalog Devs i dalej Monitors. Zrób to samo dla Storage i Monitors. Teraz skopiuj wybrane sterowniki Monitora z Storage/Monitors do Devs/Monitors. Uruchom skopiowane sterowniki do Devs/Monitors dwukrotnie klikając na ich ikony. Wybrane tryby będą dostępne w preferencjach ScreenMode.

Teraz, otwórz partycję systemową następnie kolejno katalogi: Prefs/Presets/Default. Katalog Default zawiera predefiniowane ustawienia, 640x480, 800x600 etc. Dwuklik na wybranej rozdzielczości i zaczekaj kilka sekund aż załadują się preferencje. W czasie ładowania wybranych preferencji rozdzielczości, obraz może kilka razy mrugnąć, Workbench może zostać zamknięty i ponownie otwarty. Kiedy system ustabilizuje się, kliknij w ***Save Theme to utrwali wybrane ustawienia.

Zainstalowany i uruchomiony system AmigaOS 4.1 Classic Teraz, zamknij katalogi Default, Presets i uruchom preferencje ScreenMode. Wybierz rozdzielczość ekranu pasującą do wybranych ustawień Preset. Kliknij w Test aby sprawdzić czy monitor może wyświetlić wskazaną rozdzielczość. Jeżeli może, kliknij w Zapisz aby utrwalić wybór.

Następnie, możesz chcieć otworzyć katalog Utilities/Commodities (Wskazówka: Jeżeli dwuklikniesz na katalog jednocześnie mając wciśnięty prawy klawisz Amiga, katalog nadrzędny zostanie zamknięty automatycznie, zwalniając miejsce na blacie Workbencha oraz zasoby). Spójrz na dostępne programy Commodities, może chcesz któreś przenieść do katalogu WBStartup, szczególnie warto ScreenBlankerEngine jeżeli nie został przeniesiony na etapie "Configuration Fix-Up" instalacji.

W końcu możesz chcieć skonfigurować połączenie z Internetem. Konfiguracja jest bardzo prosta, otwórz partycję systemową i następnie katalog Internet. Odnajdź ikonę "New Connection" i uruchom. Pojawi się kreator konfiguracji połączenia "New Connection Wizard". Postępuj zgodnie z jego instrukcją, teraz to naprawdę jest łatwe.

Jeżeli dotarłeś tak daleko, na koniec, spójrz na AmiDock, znajduje się tam ikona o nazwie WBHelp. To dobre miejsce aby odkryć nowe i ulepszone możliwości Workbench-a.


Galeria zdjęć system AmigaOS 4.1 ClassicGaleria screenów systemu AmigaOS 4.1 Classic


Powrót


Autor: Pekdar


Kontakt