Download

-----

Doom Descent Hexen Heretic Quake AB3D-TKG Wolf3D WipeOut Dodatki

-----

Amiga Doom v0.6
amigadoom-1.10.lha612 KbAminet
ADoom v1.2
adoom-1.1.lzx263 Kbstaszic.waw.plWersja 1.1 Nie zawiera doomwad_ft.lha, Amipx1_1.lha i dodatkowych ikonek
adoom-1.2.lzx282 Kbstaszic.waw.plWersja 1.2 Nie zawiera doomwad_ft.lha, Amipx1_1.lha i dodatkowych ikonek
ADoom-1.2.lha312 KbAminet
ADoomPPC v1.3
adoomppc.lzx279 Kbstaszic.waw.pl
ADoomPPC_13.lha335 KbAminet
ADoom - dodatki
ADoom_Instr.lha1305 KbAminetPierwsza wersja. Zestaw plików z samplami potrzebnymi do odgrywania muzyki.
ADoom_Ins.lha2500 KbAminetDruga wersja. Zestaw plików z samplami potrzebnymi do odgrywania muzyki. Jepsza jakość sampli.
deh-pack-1.lzx45 Kbstaszic.waw.plZestaw plików DEH
AmiDoom v0.7
amidoom.lzx320 Kbstaszic.waw.pl
PsiDoom v0.8
PsiDoom-0.8.lha219 KbAminet
Doom Attack v0.8beta4
DA08Beta4.lzx673 Kbstaszic.waw.pl
DoomAttack.lha800 KbAminet
VDoomPPC v0.3
vdoom-0.3.lzx465 Kbstaszic.waw.pl
VDoomPPC.lha~500 KbAminet
ZhaDoomPPC v1.1
zhadoomppc.lzx487 Kbstaszic.waw.plNie zawiera RTGMaster.library
zhadoom.lha684 KbAminet
ADescent v0.8
ADescent040-08.lzx431 Kbstaszic.waw.pl
ADescent040.lha485 KbAminet
ADescent060-08.lzx426 Kbstaszic.waw.pl
ADescent060.lha478 KbAminet
ADescentPPC-082.lzx566 Kbstaszic.waw.plWersja v0.8 r2 dla WarpUP
ADescentPPC.lha662 KbAminetWersja v0.8 r2 dla WarpUP
ADescent040-08warp3d.lzx297 Kbstaszic.waw.plWersja dla Warp3D
ADescent060-08warp3d.lzx293 Kbstaszic.waw.plWersja dla Warp3D
ADescentPPC-084warp3d.lzx585 Kbstaszic.waw.plWersja v0.8 r4 dla Warp3D i WarpUP
ADescentPPCW3D.lha685 KbAminet Wersja v0.8 r4 dla Warp3D i WarpUP
adescent_virge-0.7.lzx291 Kbstaszic.waw.plWersja dla kart CyberVision64/3D
ADescentPPC v0.6 - wersja 0.99.01.11
adescentppc.lzx442 Kbstaszic.waw.plNie zawiera IXemulPPC.lib i kodów źródłowych
adescent.lzx448 KbWWW autoraNie zawiera IXemulPPC.lib i kodów źródłowych
Descent r0.57
descent-0.57.lzx277 Kbstaszic.waw.plDokumentacja i pliki lokalizacyjne tylko w języku angielskim
Descent.lha418 KbAminet
Hexen v0.1
Hexen-0.1-060.lzx201 Kbstaszic.waw.pl
Hexen-0.1-060.lha244 KbAminet
Hexen 68k V1.1 r0.48
Hexen_68k.lzx245 Kbstaszic.waw.pl
Hexen.lha254 KbAminet
WarpHexen v1.4 poprawiona
WarpHexen1.4.lzx221 Kbstaszic.waw.pl
warphexen.lha259 KbAminet
VAxenPPC v0.8
VAxen-0.8.lzx318 Kbstaszic.waw.pl
VAxen.lha380 KbAminet
AHeretic v0.1
AHeretic.lzx162 Kbstaszic.waw.pl
AHeretic.lha186 KbAminet
WarpHeretic/AmiHeretic v2.5
WarpHeretic2.5.lzx665 Kbstaszic.waw.pl
AmiHeretic.lha816 KbAminet
Heretic v1.1
Heretic-1.1.lzx677 Kbstaszic.waw.plArchiwum zawiera wersje dla PPC (PowerUP i WarpOS) oraz 68k
heretic.lha809 KbAminetArchiwum zawiera wersje dla PPC (PowerUP i WarpOS) oraz 68k
ADoom_Instr.lha1305 KbAminetPierwsza wersja. Zestaw plików z samplami potrzebnymi do odgrywania muzyki.
ADoom_Ins.lha2500 KbAminetDruga wersja. Zestaw plików z samplami potrzebnymi do odgrywania muzyki. Jepsza jakość sampli.
AWinQuake v0.8 & WarpQuake v0.6
awinquake-0.8.lzx893 Kbstaszic.waw.plArchiwum zawiera wersje dla 68k, PPC (PowerUP i 2x WarpOS)
awinquake.lha1014 KbAminetArchiwum zawiera wersje dla 68k i PPC (PowerUP i 2x WarpOS)
WarpQuake.lha329 KbAminetWarpQuake v0.7 - archiwum zawiera tylko wersje dla PPC/WarpOS
QuakePPC i QuakeWorld beta 30.01.2000 by Hauser & Wille
Frank Wille Home Page - Quakestrona WWWmirror
GLQuake 1.0 beta 6.2
Frank Wille Home Page - Quakestrona WWWmirror
glquake6.2beta.lzx205 Kbstaszic.waw.pl
QuakePayer v0.96
QuakeP-096code.lha247 KbAminetWersja demo samego engina ClickBoomQuake'a
QuakePlayer096.lha~6200 KbAminetWersja demo ClickBoomQuake'a
FastQuakePPC v5 / QuakePPC v10
PPC Rulezstrona WWW
FastQuakePPC Prefs-file Generator v1.0
QuakePPC-prefs-generator.lzx3 Kbstaszic.waw.plMakro generujące plik konfiguracyjny dla QuakePPC/FastQuakePPC
FastQuakePPC NullModem Patch v1.0
QuakePPC-nullmodem.lzx3 Kbstaszic.waw.plZestaw plików konfiguracyjnych do Miami, pozwalający zagrać deadmatcha "po kablu" nullmodem.
QuakePPC v1
QuakePPC.lzxEngine usunięty na rządanie ClickBoom/PxlComputers
QuakePPC v1.01/0.62
QuakePPC-0.62.lzxEngine usunięty na rządanie ClickBoom/PxlComputers
AmigaQuake v0.73
AmigaQuake.lzxEngine usunięty na rządanie ClickBoom/PxlComputers
AlienBread3DII - TKG
AB3DII-TKG_RTG.lzx96 Kbstaszic.waw.pl
Wolfenstein 3D Amiga Port v0.18 (68k)
wolf3d.lzx100 Kbstaszic.waw.pl
Wolfenstein 3D Demo version
Wolf1.lzx545 Kbstaszic.waw.pl
WipeOut 2097 Amiga DEMO
WipeOut2097_demo.lha3.7 MBstaszic.waw.pl
Dodatki - AHI 4.16
ahiusr.lzx243 Kbstaszic.waw.pl
Dodatki - RTGMaster.lib 42.0
RTGMaster_v42.lzx131 Kbstaszic.waw.plArchiwum nie zawiera programów demonstracyjnych
RTGMaster_User.lha326 KbAminet
Dodatki - IXemul.library
ixemul-lib-020.lzx92 Kbstaszic.waw.pl
ixemul-lib-020fpu.lzx92 Kbstaszic.waw.pl
ixemul-lib-040.lzx94 Kbstaszic.waw.pl
ixemul-lib-ppc.lzx301 Kbstaszic.waw.pl
Dodatki - Warp3D 3 & CGX v3 update
Warp3Dv3.lzx197 Kbstaszic.waw.plArchiwum nie zawiera programów demonstracyjnych
cgxv3_update.lzx90 Kbstaszic.waw.plWymagane dla posiadaczy BVision/CVisionPPC i CyberGraphX v3

-----