Amiga Minus 1/2001 - Niekomercyjny Magazyn Użytkowników Komputerów Amiga
  Wydanie internetowe Nr 1, Marzec 2001  

 Okładka
 Przełamując schematy
 Prawa autorskie
 Stopka redakcyjna

 Amiga Inc. zabija Amigę?
 Amiga Inc. w ocenie Polaków

 Jay Miner, ojciec Amigi
 Amiga w Gazecie Wyborczej
 Opinie
 Zamiast narzekać na piractwo

 Lato, lato...
 Amiga-fiction

 Urban Mueller
 Marcel Beck

 Pirackie oprogramowanie
 Ile za oryginalny program?
 Jakie programy do Internetu?
 Zdania o firmie Elbox

 Gwóźdź do trumny
 Dobra robota
 Najlepsi na scenie

 ZShell - z Unixa na Amigę

 Świat gier tekstowych
 Wojny rdzeniowe
 HArbiter


Polska firma Elbox, słynąca w całej Europie z produkcji amigowych akcesoriów własnej konstrukcji (karty turbo, kontrolery urządzeń IDE i pierwszy na świecie mostek PCI do Amigi), jest raczej dobrze oceniana przez polskich odbiorców.

    Od strony technicznej swoich produktów, firma otrzymała ocenę 6.9 (w skali od 1 do 10). Nienajlepiej premiowane są ceny elboxowych urządzeń, bo na 3.5 w tej samej skali. Najczęściej powtarzającym się zdaniem w przeprowadzonej przez nas ankiecie jest "zbyt wysoka cena, niewspółmierna do możliwości oferowanego sprzętu".

Sondaż przeprowadziliśmy w lipcu ubiegłego roku z udziałem sześćdziesięciu sześciu polskich użytkowników Amig.

 Do góry