Spis treści
STOPKA REDAKCYJNA

"AMIGA MINUS"
Magazyn Użytkowników Komputerów Amiga
skr. poczt. 3
90-988 Łódź 45
redakcja@amigaminus.prv.pl

WYDAWCA:

Eskarina
Projektowanie Stron Internetowych
biuro@eskarina.prv.pl
tel. 0604 160 777

REDAKTOR NACZELNY:

Sławomir Wilk
mrwolf@poczta.onet.pl
tel. 0600 82 88 22

REDAKTORZY:

Kamil Burzyński
nopik@teleinfo.pb.bialystok.pl

Bartłomiej Dramczyk
voyager@amiga.to.jest.to

PROJEKT OKŁADKI:

Tomasz Lubaczewski
atom@voruta.ek.univ.gda.pl

Wszystkie artykuły zawarte w biężącym numerze magazynu są własnością intelektualną ich autorów. Przedruk artykułu, w tym wykorzystanie na innych stronach internetowych w całości lub fragmentach bez zgody autora zabroniony. Wyjątek stanowią cytaty wykorzystywane jako materiał w serwisach informacyjnych i prasie konwencjonalnej. Projekt graficzny i funkcjonalny strony jest własnością wydawcy.

Nazwa Amiga jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Amiga Inc.

Spis treści