Spis treści
NAJLEPSZE CZASOPISMO

Jakie czasopisma o tematyce amigowej są lub były popularne w naszym kraju? Oto wyniki sondażu, jaki przeprowadziliśmy w dniach 30 maja - 6 czerwca br. na próbie stu losowo wybranych użytkowników Amigi.

      Najbardziej znanym czasopismem jest "Magazyn Amiga" i "Amiga Computer Studio", które wskazało odpowiednio 100 i 98 osób. Niższe, ale i tak wysokie wyniki otrzymał "Amigowiec", z którym miało do czynienia 87 osób, "Commodore & Amiga" (83 osoby) i "eXec" (74). Najniższy wynik otrzymał "C64+4" i "Kebab" - te tytuły były znane blisko połowie osób (odpowiednio: 48 i 43).
      Obecnie ukazujące się czasopisma to "eXec" i "Amiga Computer Studio", z których największym uznaniem cieszy się "eXec" - 66% głosów, niemal dwa razy więcej niż "ACS", który wskazało 34 procent ankietowanych.
      Ponieważ sytuacja amigowych czasopism nie rysuje się różowo, zapytaliśmy ankietowanych jak widzą przyszłość tych tytułów. 46% zapytanych osób uważa, że ACS przestanie się ukazywać w tym roku, a 42% - w przyszłym roku. Tylko 12% osób jest zdania, że stanie się to o wiele później. Według ankietowanych, "eXec" ma największe szanse na zniknięcie z rynku w tym roku (53%). 33 procent wskazało rok następny, a 14% stwierdziło, że nastąpi nie wcześniej niż po upływie dwóch lat. Tworząc sondaż uprzedziliśmy fakty. Dzień po zakończeniu ankietowania wydawnictwo CGS oświadczyło, iż kończy wydawanie ACS. 46 procent respondentów miało dobre przeczucie.
      Przejdźmy do oceny zawartości. W przypadku "eXeca" artykuły dotyczące oprogramowania określono jako "dobre" (53%) i "bardzo dobre" (34%). Tymczasem teksty o oprogramowaniu publikowane w ACS określano najczęściej jako "dobre" 46% i "takie sobie" 43%. Ocen "bardzo dobrych" i "kiepskich" było po 5%.
      "eXec" wygrywa z ACS-em także w ocenie testów sprzętu, otrzymując oceny: "dobre" (58%) i "bardzo dobre" (30%). Testy sprzętu publikowane w ACS podsumowano jako "takie sobie" (48%) i "dobre" (45%).
      Również pod względem tekstów skierowanych do programistów wygrywa "eXec", otrzymując najwięcej ocen "dobrych" (46%) i "bardzo dobrych" (32%). "Amiga Computer Studio" oceniany jest klasę niżej: "dobre" (45%) i takie sobie (31%).
      "eXec" przegrywa z ACS-em tylko w ocenie artykułów poświęconych grom komputerowym. Tego typu teksty w przypadku ACS-u określono jako "dobre" i "bardzo dobre": 57% i 25%, "eXec" zaś podsumowano pod tym względem jako "taki sobie" (48%) i "dobry" (37%).
      Uśredniając powyższe wyniki należy przyznać zwycięstwo magazynowi "eXec". Otrzymał najwięcej ocen "dobrych" (48.5%) i "bardzo dobrych" (25.8%). "Amiga Computer Studio" otrzymał najwięcej "dobrych" (48.3%) i "takich sobie" (34%), przy dwa razy mniejszej ilości ocen "bardzo dobrych" oraz większej liczbie ocen "kiepskich".
      Zapytaliśmy także ankietowanych o ocenę pozostałych pięciu nieukazujących się czasopism amigowych. Połowa wybrała "Magazyn Amiga" jako najlepsze z nieukazujących się magazynów. 39 procent wybrało "Amigowca", a 7% "Commodore & Amiga". "Kebab" oraz "C64+4" otrzymały śladowe ilości: 3% i niecały 1 procent. 
      Pod względem poziomu opisów oprogramowania zwyciężył "Magazyn Amiga" - 56%, a zaraz po nim "Amigowiec" - 37%. Podobnie w przypadku artykułów dla programistów: "Magazyn Amiga" - 56%, "Amigowiec" - 32%. Trzeba również zwrócić uwagę na czasopismo "Kebab", które na tle prezentacji oprogramowania wskazał blisko co dziesiąty ankietowany. Najlepszym czasopismem opisującym gry okazał się "Magazyn Amiga" z wynikiem 51%. Zaraz po nim "Commodore & Amiga", wskazany przez co trzeciego ankietowanego (34%), a "Amigowiec" - 9%. "Magazyn Amiga" otrzymał najlepsze noty za opisy sprzętu - 69%, podczas gdy "Amigowiec" tylko 24%. "Commodore & Amiga", w którym opisów amigowego sprzętu było niemało, otrzymał tylko 4% głosów.
      Trzy czwarte (67%) ankietowanych stwierdziło, że najważniejszą rolę w popularyzowaniu Amigi w naszym kraju należy przypisać "Magazynowi Amiga". "Amigowiec" otrzymał cztery razy gorszy wynik, bo 18%, a "Commodore & Amiga" - 10%.
      W powyższym zestawieniu najwyższe noty otrzymał "Magazyn Amiga" ze średnim wynikiem 59.8% sprzyjających głosów. Drugi w kolejności znalazł się "Amigowiec" ze średnią 24% wskazań, a następnie "Commodore & Amiga" - 12%, "Kebab" - 4% i "C64+4" - 2%.

Opracował Sławomir Wilk
Spis treści