Spis treści
OCENA OPROGRAMOWANIA

W których dziedzinach amigowe oprogramowanie jest wystarczające, a do jakich zastosowań Amiga w ogóle się nie nadaje? Oto wyniki sondażu, jaki przeprowadziliśmy w dniach 30 maja - 6 czerwca br. na próbie stu losowo wybranych użytkowników Amigi.

      Według ankietowanych najbardziej brakującym oprogramowaniem dla "klasycznego" AmigaOS jest oprogramowanie biurowe (57 głosów). Na drugim miejscu plasuje się oprogramowanie do zastosowań inżynierskich (48 głosów), a na trzecim gry komputerowe (43). Co trzeci użytkownik wskazał programy edukacyjne, do obsługi Internetu i zastosowań wideo. Co czwarty ankietowany za brakujące uznał oprogramowanie do DTP, tworzenia muzyki i wspomagania programowania. Najmniej (14 głosów) otrzymało tworzenie grafiki, co oznacza że grafika komputerowa jest najmocniejszą stroną Amigi.
      Za najlepiej oprogramowaną dziedzinę zastosowań Amigi uznano tworzenie grafiki komputerowej (56 głosów). Co trzeci wskazał oprogramowanie internetowe i programy do obróbki wideo, co czwarty DTP i programowanie, a co piąty rozrywkę i tworzenie muzyki. Najgorzej oceniono zastosowania biurowe, edukacyjne i inżynierskie.
      Jeśli chodzi o dziedziny zastosowania do których aktualnie istniejące amigowe oprogramowanie zupełnie się nie nadaje, najwięcej głosów otrzymały programy o charakterze inżynierskim i biurowym: 52 i 47 głosów. Co trzeci ankietowany wybrał technikę wideo i edukację, co czwarty muzykę, a co piąty rozrywkę. Najmniej punktów, bo w okolicy 10 głosów, zebrało DTP, grafika, Internet i programowanie.

Opracował Sławomir Wilk
Spis treści