Spis treści
PRZYSZŁOŚĆ AMIGI

W tym roku mają się pojawić dwa nowe systemy dla Amigi. Pierwszy to zapowiadany od półtora roku MorphOS, a drugi - zapowiedziany niedawno AmigaOS 4.0. Oba systemy mają wykorzystywać procesory PPC i nową Amigę, jaką ma być sprzęt o nazwie AmigaOne i Pegasos. Zapytaliśmy użytkowników, jak oceniają zapowiedziane systemy oraz rysujące się na tym tle szanse Amigi. Oto wyniki sondażu, jaki przeprowadziliśmy w dniach 30 maja - 6 czerwca br. na próbie stu losowo wybranych użytkowników Amigi.

      39% ankietowanych za najlepszy z zapowiedzianych systemów wybrało AmigaOS 4.0. Niewiele gorszy wynik otrzymał MorphOS - 37%. Najmniej głosów otrzymał AmigaDE - 15%. 9% użytkowników stwierdziło, że żaden z trzech systemów nie jest dobrym rozwiązaniem.
      Według wyników ankiety największe szanse na zdobycie rynku i przyjęcie się jako standard ma MorphOS (33%), nieznacznie wyprzedzając AmigaOS 4.0 (30%). W szanse obecnego AmigaOS wierzy 18% zapytanych osób.
      Szanse Amigi na świetlaną przyszłość ankietowani ocenili jako niewielkie (50%) i średnie (32%). Według 13% ankietowanych Amiga nie ma żadnych szans, a tylko 5% osób jest zdania, że przyszłość Amigi rysuje się "bardzo dobrze".

Opracował Sławomir Wilk
Spis treści