Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
STOPKA REDAKCYJNA
REDAKCJA
" A m i g a   M i n u s " (>>)
Magazyn Użytkowników Komputerów Amiga
redakcja@amigaminus.prv.pl

WYDAWCA
E s k a r i n a (>>)
Projektowanie Stron Internetowych
biuro@eskarina.pl
tel. 0604 160 777

REDAKTOR NACZELNY
Sławomir Wilk
mrwolf@poczta.onet.pl
tel. 0600 82 88 22

REDAKTORZY
Szymon Bilski (e-mail)
Bartłomiej Dramczyk (e-mail)
Grzegorz Juraszek (e-mail)
Marcin Kwiatkowski (e-mail)
Mariusz Włodarczyk (e-mail)

GRAFIKA
Tomasz Lubaczewski (e-mail)
REKLAMA (>>)
tel. 0604 160 777
e-mail

PRENUMERATA (>>)
Zapisywanie: e-mail
Wypisywanie: e-mail

Wszystkie artykuły zawarte w bieżącym numerze magazynu są własnością intelektualną ich autorów. Przedruk artykułu, w tym wykorzystanie na innych stronach internetowych w całości lub fragmentach bez zgody autora zabroniony. Projekt graficzny i funkcjonalny strony jest własnością wydawcy. Nazwa Amiga jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Amiga Inc.

Strony magazynu zostały przetestowane przy użyciu następujących przeglądarek: AWeb-II 3.2, IBrowse 2.2, Voyager 3.3.116 i Internet Explorer 5.0, stwierdzając poprawne wyświetlanie wszystkich stron magazynu na każdym z wymienionych programów.

<<  Spis treści  >>