Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
PRENUMERATA
Jeśli chcesz mieć pierwszeństwo w otrzymywaniu kolejnych numerów magazynu "Amiga Minus", dopisz się do listy prenumeratorów.

Aby się zapisać, wyślij pusty list na adres amigaminus-prenumerata-subscribe@yahoogroups.com.

Aby wypisać się z listy, wyślij pusty list na adres amigaminus-prenumerata-unsubscribe@yahoogroups.com.

Kolejne numery magazynu będą wysyłane w postaci archiwum (list z załącznikiem) w chwilę po umieszczeniu danego numeru na stronie internetowej. Lista będzie sporadycznie wykorzystywana do rozsyłania redakcyjnych materiałów oraz ankiet, których wyniki będą publikowane na łamach naszego magazynu.

Zapraszamy do skorzystania z prenumeraty tym bardziej, iż począwszy od bieżącego numeru, konkursy (>>) są przeznaczone wyłącznie dla prenumeratorów "Amiga Minus".

Redakcja
<<  Spis treści  >>