Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
ZDANIEM UŻYTKOWNIKÓW
Czy zabezpieczasz pliki na dysku Amigi przed
działaniem wirusów komputerowych?


 Nie 53%
   Tak 47%


Jak często podczas styczności z obcymi plikami używasz
amigowych programów antywirusowych?


 Od czasu do czasu 43%
   W ogóle 29%
 Zawsze 16%
   Często 12%


Jakich programów antywirusowych pod AmigaOS używasz?

 VirusZ 68%
   Virus Checker 41%
 Virus Executor 35%
   Żadnego 18%
 VT-Shutz 15%
   Safe 8%


Jak oceniasz jakość amigowego
oprogramowania antywirusowego?


 Dobrze 67%
   Bardzo dobrze 25%
 Dostatecznie 7%
   Niedostatecznie 1%


Czy amigowy wirus wyrządził Ci kiedykolwiek większe szkody?

 Nie 72%
   Tak 28%


Jak często wykrywasz wirusa na dysku swojej Amigi?

 Raz na kilka lat 60%
   Raz w roku 26%
 W ogóle 16%
   Raz na kilka miesięcy 14%


Czy kiedykolwiek zetknąłeś się osobiście z amigowym
wirusem w postaci tzw. konia trojańskiego, czyli
wirusa udającego inny program?


 Nie 74%
   Tak 26%


Jeśli program antywirusowy kiedykolwiek wykrył na
Twojej Amidze wirusy, to czy domyślasz się, w jaki
sposób wszedłeś w ich posiadanie?


 Od kolegi 67%
   Ze strony internetowej 15%
 Z płyty dołączonej do czasopisma 13%
   Z Aminetu 9%
 Z nośnika oryginalnej gry lub programu 7%
   Ze zbioru pirackiego oprogramowania (tzw. warezy) 6%


Czy znasz osobiście osobę będącą autorem amigowego wirusa?

Nie 94%  
   Tak 6%Ankieta, której wyniki zostały przedstawiono powyżej, została przeprowadzona przez redakcję "Amiga Minus" w dniach od 1 do 10 grudnia br. W ankiecie wzięło udział 120 użytkowników Amigi.


<<  Spis treści  >>