Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
NOWA AMIGA
Na pierwszy kwartał zbliżającego się roku 2002 dwie firmy zapowiedziały skierowanie do sprzedaży dwóch modeli nowych Amig: AmigaOne i Pegasos. Oba konkurencyjne produkty, przygotowywane przez dwie skłócone ze sobą firmy, zdobyły już swoich zwolenników i przeciwników pośród amigowej społeczności.

Najciekawszym modelem nowej Amigi jest dla polskiego użytkownika Pegasos, którego wskazało 55% ankietowanych. Pozostałe 45% osób wybrało AmigaOne. Na pytanie który z powyższych modeli trafi pierwszy do sprzedaży, 76% głosów otrzymał Pegasos, komputer AmigaOne tylko 24%. Więcej niż połowa, bo 60% ankietowanych, gdyby miała możliwość kupna jednego z dwóch nowych komputerów, wybrałaby komputer Pegasos, pozostałe 40% osób - AmigaOne.

Pod znakiem zapytania stoi termin skierowania do sprzedaży obu komputerów, jeśli w ogóle do tego dojdzie. W przypadku Pegasosa, 58% ankietowanych uważa, że trafi on do sprzedaży w pierwszej połowie 2002 roku. 9% osób twierdzi, że odbędzie się to w drugiej połowie roku, 16% uważa że dopiero w roku 2003, a 17% ankietowanych jest zdania, że Pegasos w ogóle nie trafi do sprzedaży. W przypadku komputera AmigaOne dominują pesymistyczne opinie. 33% osób stwierdziło, że AmigaOne nigdy nie trafi do sprzedaży, a 21% jest zdania, że sprzedaż tego komputera odbędzie się nie wcześniej jak w 2003 roku. 24% ankietowanych uważa, że AmigaOne będzie do kupienia w pierwszej połowie 2002 roku, a 22% - w drugiej połowie.

Ponieważ obu nowym modelom Amigi rośnie konkurencja w postaci polskiego Mediatora z opcją podłączania karty procesorowej Shark opartej na procesorze G3/G4, zapytaliśmy ankietowanych o to, czy Amiga w obecnej postaci wyposażona w interfejs Mediator i kartę Shark może konkurować z AmigaOne i Pegasosem i czy takie rozwiązanie będzie porównywalne jakościowo. Tylko 33% osób stwierdziło, że będzie to porównywalne rozwiązanie. 67% ankietowanych była zdania, że bardziej wydajną konfiguracją będzie jeden z dwóch zapowiadanych komputerów.

W torowaniu drogi użytkownikom Amigi do szybszej i wydajniejszej pracy, obok rozwiązań sprzętowych pojawił się komercyjny projekt emulujący Amigę na komputerach PPC. Jak rozkładają się zdania użytkowników w kwestii emulacji Amigi na komputerach PC? 83% ankietowanych stwierdziło, że najlepszym sposobem na korzystanie z Amigi jest użytkowanie jej w oparciu o nowy amigowy sprzęt, taki jak AmigaOne czy Pegasos. Tylko 17% zapytanych osób stwierdziło, że lepszym rozwiązaniem jest emulacja systemu Amigi na pececie. W podobny sposób ankietowani odpowiedzieli na pytanie, czy jest dla nich różnicą korzystanie z systemu Amigi na amigowym sprzęcie lub na pecetowym emulatorze Amigi, zakładając pełną kompatybilność z pierwowzorem. 71% osób stwierdziło, że stanowi to dla nich różnię i tylko 29% było zdania, że nie jest dla nich ważny sprzęt, na którym będzie można uruchomić AmigaOS.

Na zakończenie poprosiliśmy ankietowanych o wskazanie najlepszego emulatora Amigi. Największe poparcie otrzymał darmowy UAE - 50%. Niewiele mniej, bo 46% osób, wybrało komercyjnego Amithlona. Pozostałe emulatory wskazało łącznie 4% użytkowników.

Sławomir WilkAnkieta, której wyniki zostały przedstawiono powyżej, została przeprowadzona przez redakcję "Amiga Minus" w dniach od 1 do 10 grudnia br. W ankiecie wzięło udział 120 użytkowników Amigi.


<<  Spis treści  >>