Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
AMIGA I PCI
Trzy istniejące interfejsy PCI do Amigi umożliwiają podłączanie do Amigi wielu różnych kart PCI. 68% ankietowanych uważa, że największym krokiem naprzód jest możliwość wykorzystywania z Amigą kart graficznych PCI, 45% wybrało karty sieciowe, 37% - karty muzyczne, a 27% - tunery TV.

Zapytaliśmy również o rodzaje kart PCI, których ankietowani nie chcą wykorzystywać z interfejsami PCI. 32% ankietowanych wskazało tuner TV, 16% kartę muzyczną, 11% kartę sieciową i 9% kartę graficzną.

Użytkownicy nie są zadowoleni z ilości sterowników do kart PCI, podłączanych do Amigi. Zdecydowana większość, bo aż 83% ankietowanych uważa, że sterowników jest za mało. Tylko 17% osób jest zdania, że ilość dostępnych sterowników jest dla nich satysfakcjonująca.

61% ankietowanych nie zamierza kupować amigowego interfejsu PCI. Chęć kupna deklaruje 28% zapytanych osób. 11% odpowiedziało, że jest już właścicielem interfejsu.

Prawie wszyscy ankietowani, bo 95% zapytanych osób, jest zdania, że interfejsy PCI do Amigi są za drogie. Tylko 5% osób stwierdziło, że cena jest w sam raz. Opcję "cena jest za niska" nie wybrał żaden z ankietowanych.

Spośród 95% osób twierdzących, że cena interfejsów PCI jest za wysoka, 46% uważa, że taki interfejs powinien kosztować od 200 do 400 zł, 33% stwierdza, że powinien on kosztować do 200 zł, a 20% obstaje przy cenie 400-600 zł. Tylko jedna osoba wybrała opcję "600-800 zł".

Sławomir WilkAnkieta, której wyniki zostały przedstawiono powyżej, została przeprowadzona przez redakcję "Amiga Minus" w dniach od 1 do 10 grudnia br. W ankiecie wzięło udział 120 użytkowników Amigi.


<<  Spis treści  >>