Amiga MinusEskarina
<<  Spis treści  >>
PROGRAMOWANIE
63% ankietowanych ma na koncie własny program komputerowy napisany na Amigę, pozostałe 37% osób nie miało okazji napisać takowego programu. 79% zapytanych osób korzystało przynajmniej raz z kursów programowania zamieszczanych w amigowych czasopismach, a 21% przyznaje, że nigdy nie korzystało z tych kursów. Z kursów korzystało 84% osób, które napisały własny program na Amigę.

47% użytkowników zna język C/C++, 37% Amosa, 23% asemblera, 22% AmigaE, 11% Blitz Basic, a 25% ankietowanych nie zna żadnego języka programowania. Pozostałe języki wskazało łącznie 8% osób.

Najłatwiejszym językiem do opanowania okazał się być Amos, który wskazało 42% osób. 16% wybrało C/C++, 12% AmigaE, 11% Blitz Basic, a 5% PureBasic. Inne języki wskazało 7% osób.

Najtrudniejszym językiem programowania został asembler - 61% głosów i C/C++ , który wybrało 17% ankietowanych. Pozostałe języki zdobyły łącznie 6% głosów.

Ankietowani chcieliby nauczyć się głównie języka C/C++ (43%), asemblera (25%) i AmigaE (7%). 14% zapytanych osób stwierdza, że nie chce się uczyć żadnego języka, przy czym co drugi z nich zna już przynajmniej jeden język. Pozostałe języki uzyskały łącznie 8% wskazań.

Sławomir WilkAnkieta, której wyniki zostały przedstawiono powyżej, została przeprowadzona przez redakcję "Amiga Minus" w dniach od 1 do 10 grudnia br. W ankiecie wzięło udział 120 użytkowników Amigi.


<<  Spis treści  >>